Over Edwines

 

Bij Edwines vindt u de wijnen van top sommelier Edwin Raben. Alle wijnen zijn zijn op hun eigen manier bijzonder. Biologisch of biodynamisch, (nu nog) onterecht onbekend of gemaakt vergeten druivenrassen. Een ding hebben ze gemeen: ze zijn door Raben als uitstekend beoordeeld. Ze vormen een buitenkans om verrast te worden met een bijzondere wijn voor een goede prijs. Edwines.com is een inititiatief van Edwin Raben, verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatie en de wijninkoop en Maarten de Jonge voor de internetactiviteiten.

 

Contactgegevens

Voor een snel antwoord op vragen aan Edwin Raben en over uw bestellingen kunt u het beste het contactformulier gebruiken. 

 

Edwines | By Edwin Raben | Sommelier

Sprengenweg 6

8161 ND Epe

T +31 6 250 911 08

KvK registratie: 08202972

Bank:  IBAN NL71RABO 0152202641

BIC/SWIFTcode: RABONL2U 

BTW: NL 1629.00.491.B.01

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Lees hiervoor onze privacyverklaring.


Bestellen

U kunt in onze winkel alle producten bestellen en aan uw winkelmandje toevoegen. Komt u na korte tijd weer in onze winkel terug dan staat uw winkelmandje nog steeds klaar. Mocht u nog niet eerder bij ons een bestelling geplaatst hebben, dan wordt u kort gevraagd een aantal gegevens in te vullen als adres e.d. Vult u alstublieft ook ook uw telefoonnummer in. Mocht er eventueel een probleem zijn (jaargangwisseling, niet op voorraad), dan kunnen wij u sneller bereiken. Ook is het opgeven van een geboortedatum verplicht. Wij leveren niet aan personen onder de 18 jaar. Bovendien dient bij aflevering voor ontvangst getekend te worden! 

Wanneer u eenmaal een account heeft kunt u hiermee inloggen op onze site. Zo kunt u altijd uw vorige bestellingen, facturen inzien en printen. Ook hoeft u voor een volgende bestelling niet meer uw gegevens op te geven.

 

Verzendkosten

Voor alle leveringen boven de € 100,- is de verzending GRATIS. Voor Belgie en Duitsland gelden iets hogere tarieven die worden getoond bij het afrekenen. Bezorging binnen de gemeente Epe is altijd GRATIS. De verzendkosten voor kleinere orders bedragen € 7,95 binnen Nederland. 

 

Betalen

Bij afronding van uw bestelling kunt direct betalen met iDeal, credit card acceptatie off-line of door het bedrag over te maken naar onderstaand bankrekeningnummer. Voor onze Belgische klanten is er ook nog Mistercash. 

 

Betaling met iDeal

Vrijwel iedereen met internetbankieren kan direct betalen met iDeal. Betalen met iDeal is veilig. U geeft uw gegevens alleen door aan uw eigen bank via een beveiligde verbinding. Op onze site worden geen betalingsgegevens opgeslagen. 

 

Alleen voor vaste zakelijke klanten van Edwines is het mogelijk om op rekening te bestellen na goedkeuring van Edwines. Houdt u hierbij rekening met € 2,50 extra administratiekosten. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 

 

Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt u het volledig bedrag over naar: 

Naam: Edwines

Rekening: 1522.02.641

Voor betalingen vanaf een buitenlands rekeningnummer:
IBAN NL71RABO 0152202641 BIC/SWIFTcode: RABONL2U

Vergeet niet het ordernummer in te vullen bij de omschrijving wanneer u overmaakt. Bij vooruitbetaling wordt de bestelling verzonden nadat het bedrag op onze bankrekening staat. Bij betaling met iDeal heeft u uw bestelling dus eerder in huis. U ontvangt van ons steeds electronisch een factuur. 

 

 

Levertijd

U ontvangt uw bestelling meestal binnen drie werkdagen. Wanneer wij later leveren nemen wij eerst contact op. U kunt dan altijd de bestelling annuleren.

 

Levering

Uw wijn wordt in zeer sterke dozen en verzekerd verzonden. Wij sturen u bericht wanneer uw levering is verzonden wordt. U ontvangt dan ook een track en trace code waarmee u de zending kunt volgen. Bent u niet thuis dan wordt er een bericht voor u achtergelaten. U heeft dan verschillende opties zoals: Afstemming van de nieuwe leverdag, bezorging op een ander adres of toestemming om het pakket bijvoorbeeld bij uw achterdeur neer te zetten. Uw keuze kunt u in dat geval direct bij de bezorgdienst opgeven.

 

Belangrijk: Controleer, voordat u tekent voor ontvangst, de wijndozen aan de buitenkant op beschadigingen. Ziet u een beschadiging laat hier dan een aantekening van maken op het formulier dat u tekent. 

 

Minimale orderbedrag

Het minimale orderbedrag is € 18,-.

 

Herroepingsrecht en Garantie

Mocht het voorkomen dat een zending beschadigd aankomt of dat deze niet overeenkomt met uw bestelling, neem dan direct contact op. Het beste kunt u daarvoor het contactformulier op onze website gebruiken. Wij zorgen dan direct voor een passende oplossing.

Voor wijn geldt het herroepingsrecht voor consumenten. Dit recht biedt consumenten de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen.  Zie hiervoor ook onze leveringsvoorwaarden onderaan deze pagina.

 

 

Leveringsvoorwaarden

1. Wet Koop op Afstand

Edwines verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Voor een weergave van deze wet, zie Wet Koop op Afstand.

 

2. Algemeen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Edwines: Edwines eenmanszaak te Epe, ingeschreven bij de KvK Oost-Nederland: 08202972. Tevens handelend onder de persoonsnaam Edwin Raben. Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Edwines opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. Diensten: De dienst die Edwines aanbied is het verkopen en bezorgen van flessen wijn, champagne, wijnaccessoires en bier door heel Nederland, België en Luxemburg. Tevens het verzorgen van proeverijen, demonstraties, advisering en doceerwerkzaamheden op gastronomisch gebied.

 

2.2 Edwines behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

3. Aanbod en Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Edwines is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

3.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Edwines via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Edwines ontvangen. * De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. * Een offerte is door de Koper schriftelijk akkoord bevonden en door Edwines ontvangen ingeval door Edwines een op naam gestelde offerte is uitgebracht. * Middels e-mail verkeer is overeenkomst bereikt over het advies, de prijs, de levering en bijzonderheden over het aanbod.

 

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Edwines herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

 

3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Edwines garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

 

4.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Edwines in haar bevestiging conform artikel 3.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Edwines worden gecorrigeerd.

 

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere Koper betalen middels vooruitbetaling via iDeal of middels een bankoverschrijving voorafgaande aan de levering.

 

5.2 Bestellingen gedaan door Koper als zijnde bedrijf kunnen worden betaald middels een achteraf verstuurde factuur en dienen binnen de gestelde termijn voldaan zijn. Dit met uitsluitend toestemming van Edwines.

 

5.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Edwines is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

5.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Edwines, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

5.5 In geval van niet tijdige betaling is Edwines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd en zoveel mogelijk rekening houdend met de door Koper opgeven bezorgdatum. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door Koper opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

 

6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

6.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Edwines gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Edwines van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Edwines gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

7. Afkoelperiode, herroeping en ruiling

7.1 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

 

7.3 In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Edwines terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

 

7.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Edwines binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Edwines betaalde middels een bank- of giro overschrijving. 

 

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Edwines niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Edwines is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Edwines zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven in artikel 10.

 

9.2 Edwines neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

10. Privacy

10.1 Edwines respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.

 

10. 2 Edwines zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt u opgenomen in onze e-mailing, die u op gezette tijden op de hoogte brengt van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik maakt van onze e-mailservice zullen wij alleen uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!

 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw gegevens of hoe wij u hier over informeren, neem dan contact op met ons via mail@edwines.com. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring Edwines

 

Laatst gewijzigd op: 22-05- 2018

Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt. Wij leggen uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en verwerkt en met welk doel. Ook maken wij duidelijk welke rechten u heeft als u persoonlijke informatie met ons deelt. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. De inhoud van deze verklaring kan op een later tijdstip eenzijdig worden aangepast. Wij zullen u altijd de nieuwste versie aanbieden. De meest recente versie is altijd leidend.

Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

• Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

• Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Privacy beleid

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een overeenkomst met u en het nakomen van deze overeenkomst. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens delen met andere organisaties die ons bijvoorbeeld helpen met onze website of op met de opslag van gegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze wetgeving stelt eisen aan onder andere de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Datzelfde geldt voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Ook zijn wij gebonden aan termijnen die gelden voor het opslaan en bewaren van persoonsgegevens. Wij hebben binnen onze organisatie een privacy coördinator benoemd. Deze ziet er binnen ons bedrijf op toe dat de regels voor gegevensbescherming gevolgd worden. Indien u vragen heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, neem dan eerst contact op met uw reguliere contactpersoon bij Edwines.

Voor welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om onze (formele) relatie met u te onderhouden en uw bestelling af te handelen. Ook willen wij u kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant zijn voor u, onder andere door middel van het verzenden onze nieuwsbrieven. Welke persoonsgegevens gebruiken wij? Om contact te kunnen onderhouden en uw bestellingen af te handelen hebben wij uw contactgegevens nodig. Om te bepalen of wij geen producten aan minderjarigen verkopen moeten wij uw leeftijd vastleggen. U bepaalt zelf welke informatie met ons wilt delen door deze wel of niet aan te leveren en geeft ons toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Geven wij gegevens door aan derde partijen?

Als onderdeel van onze samenwerking is het mogelijk dat wij persoonsgegevens delen met derde partijen. Wij maken in de volgende gevallen gebruik van derde partijen:

• Voor informatieverstrekking en aanmelding via onze website;

• Voor de veilige opslag van onze bedrijfsinformatie;

• Voor digitale communicatie met onze relaties.

• Indien wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken, zorgen wij er voor dat ook deze derde partij daar zorgvuldig mee omgaat. Dit begint al met een zorgvuldige selectie door ons van deze partijen. De derde partij moet kunnen aantonen dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Onze samenwerkingspartners dienen zich uiteraard aan de privacywetgeving te houden.

Gebruik van cookies

Net als vele andere websites, gebruiken ook wij cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Wij gebruiken daarvoor alleen cookies met een technisch oogmerk – niet met als doel om uw gedrag te volgen en op te slaan.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Die maatregelen zijn van technische en organisatorische aard. Onder het laatste wordt verstaan dat alle informatie slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herijkt. Bewaren en vernietigen Zodra er geen redenmeer is om gegevens te bewaren worden deze vernietigd. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij deze goed beveiligen.

Uw rechten

Op basis van de wet komt u een aantal rechten toe, te weten:  recht op correctie en aanvulling;  recht op inzage;

 recht op beperking van de verwerking;

 recht op bezwaar;

 recht op dataportabiliteit;

 recht op vergetelheid;

indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wil maken kunt u contact opnemen met onze privacy coördinator.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?


Nieuwsbrief

Alle voordelen van het kopen van wijn bij Edwines

Land

Nieuws

Geen RSS feed toegevoegd

Mandje  

product (Leeg)
Voor de beste premium sigaren